Nieuwe leden

Wat leuk dat je interesse hebt om bij ons koor te komen zingen!

Wij repeteren elke dinsdagavond (behalve in de schoolvakanties van regio zuid) van 20.00 tot 21.45 in het schoolgebouw van De Marlijn aan de Van Spaenweg 11 in Oosterbeek.

Je bent van harte welkom om twee keer een repetitieavond bij te wonen. Je kunt dan zien en horen hoe we als koor oefenen en zelf ook actief meedoen. Na afloop kun je aan de secretaris aangeven of je lid wilt worden.

Als je lid wilt worden, krijg je een inschrijfformulier en zodra je ingeschreven bent, krijg je ook toegang tot het ledengedeelte van de website. Ook zal je een afspraak met de dirigent maken voor het afleggen van een stemtest. Zangervaring is geen vereiste om bij ons koor te komen zingen, maar de dirigent zal wel moeten bepalen in welke stemgroep je het beste tot je recht komt. We hebben vier stemgroepen; sopraan, mezzo-sopraan, alt en bariton (mannen).

Instroommomenten

Nieuwe leden kunnen op twee momenten in het jaar instromen; na de zomervakantie en na de kerstvakantie. We organiseren dan open repetitieavonden, zodat geïnteresseerden de sfeer kunnen proeven. In de Agenda staan de data van de open repetitieavonden aangegeven.

Contributie

De contributie voor seizoen 2019/2020 bedraagt € 25,- per maand (gedurende 12 maanden). Je betaalt eenmalig € 5,- inschrijfgeld. Dit is inclusief het lidmaatschap bij de nationale korenbond (KBZON).

Heb je interesse om bij ons te komen zingen? Mail dan naar dekoorsprong@gmail.com